Neem contact op: +31(0)13-8221480

Weten wat je moet doen, brengt rust.
Weten wat je moet doen, brengt rust.
Uw bedrijf verdient maatwerk.
Uw bedrijf verdient maatwerk.
Train en leer gericht op uw branche.
Train en leer gericht op uw branche.

adviesAlleen wanneer u zich bewust bent van de risico’s die u, uw medewerkers, vrijwilligers en klanten lopen, kunt u ze gericht aanpakken. Een goed uitgangspunt hierin is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. De RI&E geeft een compleet overzicht, en is door de overheid via de Arbowet verplicht gesteld voor alle ondernemers met personeel. De Inspectie SZW controleert hierop.

 

Met een RI&E wordt het overgrote deel van de risico’s uitgesloten.

 

Alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s worden eerst in kaart gebracht, waarna ze geëlimineerd worden met protocollen en procedures. Hiermee dringt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug. En daarmee ook het financiële risico. Er blijft echter altijd restrisico over.

 

De restrisico’s zijn bij ieder bedrijf anders. Daarom is maatwerk belangrijk. 

 

In de kinderopvang bijvoorbeeld ligt verstikkingsgevaar bij een kind, altijd op de loer. Het spreekt voor zich dat alle medewerkers deze reddende procedure feilloos moeten kunnen uitvoeren. Total Safety Solutions denkt hierin graag met u mee, zorgt dat uw RI&E volgens de richtlijnen wordt opgesteld en adviseert u zo nodig over een trainingsaanbod waarmee u uw specifieke restrisico’s zo klein mogelijk maakt.

 

PLAN EEN AFSPRAAK