Neem contact op: +31(0)13-8221480

Weten wat je moet doen, brengt rust.
Weten wat je moet doen, brengt rust.
Uw bedrijf verdient maatwerk.
Uw bedrijf verdient maatwerk.
Train en leer gericht op uw branche.
Train en leer gericht op uw branche.

Waarom een ontruimingsoefening?

Wanneer er echt iets aan de hand is binnen uw bedrijf, komen de bhv-ers als het goed is direct in actie. En weten zij waar ze zich moeten verzamelen, hoe onderling te communiceren, wie welke verdieping ontruimt, waar de hesjes liggen en wie contact opneemt met de centrale. Zij zijn immers getraind.

Toch blijkt in de praktijk vaak dat, wanneer er echt iets aan de hand is, door de stress van dat moment zo’n ontruiming niet vlekkeloos verloopt. In het merendeel van de gevallen loopt het toch nog goed af maar soms niet. Het is van levensbelang dat zij en de andere medewerkers snel en adequaat handelen. Daarom adviseren wij om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren. Hiermee houden uw bhv-ers hun kennis op peil en weten collega’s wie de bhv-ers zijn.  

 

Wat is een ontruimingsoefening? 
Tijdens een ontruimingsoefening gaan de bhv-ers, al dan niet met de andere medewerkers, op de eigen locatie oefenen met het uitvoeren van het ontruimings- of bedrijfsnoodplan. Zaken die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:

  • Wie zet de ontruiming in gang en hoe gebeurt dat?
  • Wat doet u als er een ontruimingsalarm klinkt?
  • Hoe laat u de werkruimte achter?
  • Neemt collega’s mee naar buiten of zorgt u alleen voor uzelf?
  • Hoe komt u het snelst en veiligst buiten?
  • Hoe en wie (medewerkers, brandweer, politie) wordt er gealarmeerd en wie doet dat?
  • Wat doet u als de situatie tussentijds erger of juist minder erg wordt?
  • Waar hangt de A.E.D. of brandhaspel?
  • Waar is de verzamelplaats?
  • Wat doet u als de brandweer, politie of ambulance arriveert?

 

Voor wie?
Wie betrokken is bij de ontruimingsoefening hangt af van hoe getraind uw bhv-organisatie is: alleen Bhv-ers of met alle medewerkers. De Bhv-ers leren een ontruiming goed te begeleiden en wij ondersteunen hen daar graag bij. Afhankelijk van hoe ervaren uw bhv-ers zijn, wordt de oefening complexer en werken de Bhv-ers zelfstandiger.

 

Ondersteuning vanuit Total Safety Solutions
Bij het organiseren van een ontruimingsoefening helpen en adviseren wij u graag. Wij kunnen uw Bhv-ers ondersteunen in het oefenen, organiseren, begeleiden, observeren en evalueren van ontruimingsoefeningen. Total Safety Solutions traint en certificeert ook bhv-ers. Heeft uw organisatie nog geen ontruimingsprocedures? Ook daarbij helpen wij graag! Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.